PHỐ BÊN ĐỒI
Được thành lập từ năm 2016 bởi anh Nguyễn Trung Hiền và các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, đến năm 2018, Phố bên đồi mở rộng quy mô thành chương trình nghệ thuật cộng đồng đa hình thái đầu tiên, với mục tiêu định vị TP.Đà Lạt là một điểm đến văn hóa nổi bật mới của Đông Nam Á. Cụ thể, thông qua nghệ thuật đương đại, cộng đồng và du lịch, Phố bên đồi muốn nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Mỗi năm, Phố bên đồi được thực hiện ở một địa điểm khác nhau dựa trên các giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc… tại Đà Lạt, với mong muốn mang nghệ thuật vào và làm sống dậy một không gian xưa cũ, cũng như khơi gợi ký ức, cảm xúc và những suy ngẫm về một Đà Lạt – điểm đến của văn hóa nghệ thuật trong mỗi người.